VERBROEDERING BEVRIJDING


GESTICHT OP 3 JULI 1980DE VERENIGING VAN DE OUDGEDIENDEN 

VAN HET BATALJON BEVRIJDING

Geplande activiteiten

- 17 januari: nieuwjaarsborrel in het Bataljon Bevrijding/5Linie