VERBROEDERING BEVRIJDING


GESTICHT OP 3 JULI 1980DE VERENIGING VAN DE OUDGEDIENDEN 

VAN HET BATALJON BEVRIJDING

Activiteiten

Volgende activiteiten zijn gepland:

        - 14 januari 2022: nieuwjaarsborrel

        - 27 juni 2022: fusieplechtigheid van Bevrijding en 5deLinie

        - 22 oktober 2022: veteranendag o.l.v. Vriendenkring 5Li/Bevrijding