VERBROEDERING BEVRIJDING


GESTICHT OP 3 JULI 1980DE VERENIGING VAN DE OUDGEDIENDEN 

VAN HET BATALJON BEVRIJDING

Geplande activiteiten

- 10 maart:  algemene vergadering voor de effectieve leden

- 22 april: Verbroederingsdag te Leopoldsburg

- 23 juni: grote parade te Leopoldsburg voor het 30-jarig bestaan van het Bataljon Bevrijding-5Linie

- september: plechtigheid te Maaseik

- september: plechtigheid te Thor

- 21 of 22 oktober: ontmoetingsdag te Leopoldsburg